Povrće i salate


Mleveni paradajzMleveni paradajz je svakome već dobro poznat proizvod tradicionalne kuhinje i nezaobilazni član svakog špajza.. Naš proizvod je pripremljen od domaćeg paradajza prirodno dozrelog na suncu od organski i hemijski potpuno zdrave sirovine. Ovaj proizvod u sebi ne sadrži nikakve veštačke dodatke, konzervanse, boje niti arome...


 


© Massife group - Kuća zdrave hrane
Sаšа Mаrinković, Gornjа Crnućа, Tel: 063-86-58-222 // 062-62-09-09
E mаil: massifegroup@gmail.com Web: www.m-group.rs